Davet

Biyolojik çeşitliliğin (biyoçeşitlilik) insanlığa sunduğu birçok imkân ve fırsatların arasında, barındırdığı türler ve ekosistemler itibariyle turizme kaynak olması da bulunmaktadır. Eğer sürdürülebilirlik yaklaşımıyla planlanır ve uygulanırsa, turizm köylerde ve kırsalda yaşayan nüfusa alternatif geçim kaynağı sağlayarak, doğal kaynaklar üzerindeki diğer tehditleri dolaylı olarak azaltarak ve yaban hayatının devamlılığına ve biyoçeşitlilik ile ilgili değerlerin korunmasına katkıda bulunarak daha yaşanılır bir dünya yaratmamıza yardımcı olabilecektir.  Biyoçeşitliliğin ve  sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için, bir yandan turizmin biyoçeşitlilik üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi ve azaltılması; öte yandan turizmin biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratma, korunan alan kullanımı, habitat onarımı, kaynakların harekete geçirilmesi  ve kırsalda yaşayan nüfusun desteklenmesi gibi olumlu etkilerinin artırılması gerekmektedir. Düzce ili, konumu itibariyle büyük merkezlerin kesişme noktasında bir zümrüt gibidir. Etrafıyla beraber ele alındığında, denizi, ormanı, dağı, karı, suları ve sulak alanları hatta tarım alanları ile bir ekosistemler okyanusunda yol alıyor hissi verir. Her şeye rağmen hâlâ bozulmadan kalabilmiş ekosistemlerinin zengin tür çeşitliliği ile hem biyoçeşitliliğin korunması hem de sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. 

Her yıl 22 Mayıs günü tüm dünyada “Biyoçeşitlilik Günü” olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2017 yılı Biyoçeşitlilik Günü'nün  ana temasını “Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Turizm” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda üniversitemizde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi ve Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun işbirliği ile 23 Mayıs 2017 tarihinde “Biyoçeşitlilik ve Turizm Çalıştayı” düzenlenmektedir. Çalıştaya Düzce, çevre iller ve  ülke genelinde paydaş olabilecek her kişi ve kurumun katılması beklenmektedir.  

Çalıştayın amacı, Düzce ve çevresinde biyoçeşitliliği koruma ve tanıtmayı kapsayan sürdürülebilir turizm ve ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi üzerinde yoğunlaşmak; bunun için güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditleri ortaya koymak ve bir yol haritası çıkarmaktır. Konu üzerinde yapılacak görüş alış-verişleri çalıştayın esası olacaktır. Ancak konularında uzmanlaşmış konuşmacılar yuvarlak masa toplantıları öncesinde katılımcıları konuyla ilgili temel noktalarda aydınlatacaklardır. Çalıştay her ne kadar Düzce özeline yoğunlaşacak olsa da ülke ve dünya ölçeğinde de irdelemeler yapılacaktır. Unutulmamalıdır ki, biyolojik çeşitlilik bir bölge veya ülkenin zenginliği olmanın ötesinde bütün insanlığın ortak geleceğidir.

Biyolojik çeşitlilik ve turizm ile ilgilenen araştırıcı ve uzmanları çalıştayımıza katkı vermek üzere 23 Mayıs 2017 Salı günü Üniversitemize davet ediyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına

Tekran gösterme ×